Dokumentárne konfrontácie na VŠMU

Študentské konfrontácie venované dokumentárnym filmom sa uskutočnili 22. apríla na pôde FTF VŠMU. Po projekcii filmov už tradične nasledovalo čítanie kritík a diskusia medzi kritikmi a dokumentaristami. Ťažko povedať, či bol problém v zlej propagácii, pracovnej vyťaženosti študentov, prostom nezáujme alebo strachu z konfrontovania sa, ale podujatie opäť poznamenala pomerne slabá účasť tvorcov posudzovaných filmov – zúčastnili sa len Kristína Schnirzová a Edo Cicha. Šesť z ôsmich filmov nemal kto obhajovať a česť tvorcov zachraňovali len pedagógovia ateliéru dokumentárnej tvorby Marek Šulík a Jaro Vojtek. Napriek tomu bola diskusia pomerne podnetná.

Jakub Lenčéš svojím textom o filme Petry Mužíkovej Poblíž sebe rozvíril debatu o vhodnosti emocionálnej, ironickej a mimoriadne subjektívnej kritiky. Tú však koncipoval ako text podobajúci sa na príslušný film, ktorým presne vystihol repetitívny a povrchný charakter diela. Zaujímavé otázky o postavení homosexuálov v slovenskej spoločnosti i o tvorbe Dominika Jursu vyvolala Petra Sedláková svojou kritikou filmu Odchádzame z tejto krajiny. Jursa bol totižto oproti svojim predchádzajúcim filmom o niečo tendenčnejší. V neposlednom rade treba spomenúť aj diskusiu o príbehu v dokumentárnom filme a o druhovom zaradení emocionálne silnej a zaujímavej snímky Ahoj Láska Leny Kušnierikovej. Ako autor jedného z textov sa nevyhnem vyzdvihnutiu filmu Eda Cichu Svet plotov, v ktorom režisér prostredníctvom parametrickej narácie inovatívne pristupuje k žánru portrétu a súčasne vytvára akúsi depresívnu „periférnu symfóniu“. Spomedzi zvyšných dokumentov by som ešte rád spomenul rodinný portrét Ivany Hucíkovej Matky a dcéry, kde autorka na intímnom a smutno-vtipnom príbehu štvorgeneračnej, čisto ženskej rodiny zaujímavo rozvinula viacero tém – problém alkoholizmu, opakovanie chýb rodičov a podobne.

Dokumenty aj texty síce mali kolísavú kvalitu, ale v oboch prípadoch bolo oproti minulému roku cítiť badateľný progres. Problémom zostáva spomínaná slabá účasť tvorcov.

Druhé študentské konfrontácie, ktoré boli venované animovanému a hranému filmu, sa konali 29. apríla. Vrátime sa k nim v budúcom čísle Film.sk.

Marcel Šedo (poslucháč audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU)

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: