Filmári a navrhované zmeny zákona o AVF

Poslanci strany SaS už v máji predstavili svoje návrhy na úpravu zákona o Audiovizuálnom fonde (AVF), ktoré vznikli aj na základe podozrenia na subvenčný podvod v prípade projektu Generál, podporeného z AVF. Prezentované návrhy vyvolali vlnu kritiky zo strany zástupcov audiovizuálneho prostredia, ktorí ich označili za neodborné a nebezpečné. V návrhoch bolo zrušenie podpory AVF na vývoj projektov, viacnásobnej podpory na realizáciu jedného projektu, ako aj zamedzenie podpory z fondu v prípade, že projekt už získal prostriedky z iných verejných zdrojov. Podľa filmárskej obce by takéto zmeny v zákone mali výrazne negatívny dosah na stav tunajšej audiovizuálnej kultúry. SaS neskôr ohlásila ambíciu nahradiť pôvodný návrh novým, komplexnejším, aby bolo rozdeľovanie financií pri podpore audiovizuálnej tvorby jasnejšie, transparentnejšie a efektívnejšie. Podľa strany by sa to mohlo dosiahnuť aj presunutím peňazí, ktoré má na tvorbu filmov k dispozícii RTVS, do AVF. To opäť vyvolalo kritiku zo strany filmárov a producentov, ktorí svoje argumenty prezentovali na tlačovej konferencii 8. 6. Situáciu budeme naďalej sledovať.

dan

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články