Filmový kabinet v treťom semestri

Vzdelávací cyklus o dejinách kinematografie Filmový kabinet otvorí 4. februára v Kine Lumière svoj tretí semester, nazvaný Cesty dospelosti. Mapovať bude obdobie od 60. rokov po súčasnosť a východiskom je predpoklad, že na začiatku 60. rokov dozrievala v kinematografii generácia tvorcov, ktorá už môže hovoriť o dejinách filmu. „Práve toto sa ukazuje ako zásadný moment. Kinematografia reflektuje samu seba, pracuje so svojou tradíciou, nadväzuje na ňu alebo ju radikálne odmieta, dochádza k jej zhodnocovaniu či prehodnocovaniu,“ približujú lektori kabinetu – filmový teoretik Michal Michalovič a estetik Juraj Oniščenko. Témou úvodnej prednášky bude Francúzska nová vlna a premena, premietať sa bude film Françoisa Truffauta Jules a Jim (1962). V rámci desiatich stretnutí kabinetu sa účastníci budú venovať aj československej novej vlne, žánrovému panoptiku Juraja Herza, Taliansku po neorealizme, transcendentálnemu štýlu Andreja Tarkovského, novému nemeckému filmu aj novému Hollywoodu, Dogme 95 i komediálnej skupine Monty Python. Pred každou projekciou sa uskutoční lektorská prednáška, po premietaní bude diskusia. Semester ukončí 26. mája téma Súčasný slovenský hraný film, spojená s projekciou filmu Koza Ivana Ostrochovského.

zs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články