Klasické filmy v zahraničí

V októbri sa uskutoční niekoľko prezentácií klasických filmov zo zbierok Národného filmového archív SFÚ na prestížnych zahraničných podujatiach. Jedným z nich bude festival Lumière v Lyone vo Francúzsku (12. – 20. 10.). Súčasťou jeho programu bude svetová premiéra digitálne reštaurovaného filmu Ľalie poľné, ktorý nakrútil Elo Havetta v roku 1972. Projekcie snímky sú naplánované na 16. a 17. 10. 

Slovenské zastúpenie bude mať aj prehliadka partizánskych filmov O partigiano! Pan-European Partisan Film (25. 10. – 4. 12.), ktorá sa uskutoční v Rakúskom filmovom múzeu vo Viedni a čiastočne sa prekrýva s festivalom Viennale. Do tematického výberu prehliadky sa dostali dve diela zo zlatého fondu slovenskej kinematografie: Zvony pre bosých (1965) v réžii Stanislava Barabáša a Kapitán Dabač (1959) Paľa Bielika. Prvé z nich bude mať dve novembrové projekcie (3. a 28. 11.), druhý titul sa premietne len raz, a to už 29. 10. Do programu zostavovatelia zaradili napríklad aj filmy Andrzeja Wajdu, Elema Klimova, Reného Clémenta, Roberta Rosselliniho či Costu-Gavrasa. V rámci prehliadky bude mať 4. 12. prednášku riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ Rastislav Steranka.

Na prelome októbra a novembra sa uskutoční festival DOK Leipzig (28. 10. – 3. 11.) v Nemecku, ktorý uvedie päť krátkych slovenských dokumentov zo 60. rokov. Pôjde o digitálne reštaurované filmy Chlapi z Gaderskej doliny (r. L. Kudelka), Spoveď (r. P. Sýkora), Voda a práca (r. M. Slivka), Ruky (r. J. Zachar) a Fotografovanie obyvateľov domu (r. D. Trančík). Všetky sa nachádzajú i na DVD Slovenský dokumentárny film 60, ktoré nedávno vydal SFÚ a v Lipsku sa uskutoční aj jeho prezentácia. Ako konštatuje Tomáš Hudák z NKC SFÚ, ktorý sa na podujatí zúčastní, festival v Lipsku sa stal v 60. rokoch dôležitým miestom, kde sa mohla pred zahraničným publikom odprezentovať aj československá dokumentárna tvorba, ktorá sa v tom čase stávala osobnejšou, kritickejšou, formálne inovatívnejšou, čo potvrdzuje aj výber piatich titulov pre aktuálny ročník DOK Leipzig.

dan

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: