Medzi expertmi českého filmového fondu sú aj Slováci

Český minister kultúry Jiří Balvín menoval generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu Petra Dubeckého obsahovým a ekonomickým expertom Štátneho fondu kinematografie v okruhu zachovania a sprístupňovania národného filmového dedičstva s účinnosťou od 27. augusta 2013. Obsahovými expertmi v tom istom okruhu boli menovaní aj ďalší pracovníci SFÚ – špecialista na digitalizáciu Peter Csordás z oddelenia Digitálnej audiovízie a koordinátor projektu SK CINEMA Marián Hausner. Úlohou experta je vyhotovenie expertnej analýzy, ktorá je podkladom pre odborné posúdenie obsahu a ekonomickej stránky projektu žiadajúceho o podporu vo fonde a je určená Rade Štátneho fondu kinematografie. Rada potom hodnotí žiadosti s prihliadnutím na expertné analýzy. Štátny fond menuje expertov pre desať okruhov – vývoj českého kinematografického diela, výroba českého kinematografického diela, distribúcia, projekt v oblasti technického rozvoja a modernizácie kinematografie, propagácia českého kinematografického diela, publikačná činnosť v oblasti kinematografie a činnosti v oblasti filmovej vedy, zachovávanie a sprístupňovanie národného filmového dedičstva, vzdelávanie a výchova v oblasti kinematografie, filmový festival a prehliadka v oblasti kinematografie, ochrana práv ku kinematografickým dielam a ich záznamom. Každá z kategórií je ešte rozdelená na obsahový a ekonomický okruh. Medzi expertmi Štátneho fondu kinematografie má Slovensko aj ďalšie zastúpe­nie, menovanými boli napríklad animátorka Katarína Kerekesová či filmoví teoretici Martin Ciel a Daniel Vadocký. Štátny fond kinematografie vznikol 1. januára 2013 na základe zákona č. 496/2012 Zb. o audiovizuálnych dielach a podpore kinematografie a o zmene niektorých záko­nov (zákon o audiovízii). Nový fond je právnym nástupcom Štátneho fondu Českej republiky pre podporu a rozvoj českej kinematografie.

jar

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: