Ocenia najlepších kameramanov

Asociácia slovenských kameramanov (ASK) a Literárny fond po trojročnej pauze opäť vyhlasujú nový ročník tvorivej súťaže o najlepší kameramanský výkon v rôznych druhoch a žánroch audiovizuálnych diel Kamera 2013. Cieľom súťaže je podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie kameramana a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku, ako aj k prezentácii výsledkov práce slovenských kameramanov v zahraničí. Kamera je otvorenou národnou súťažou pre všetkých kameramanov, ktorí sa podieľajú na vzniku nielen slovenských, ale aj inonárodných audiovizuálnych diel. Udeľujú sa nasledujúce ceny: Hlavná cena Kamera 2013 – hraná filmová tvorba, Cena za celoživotné dielo kameramana, Cena za hraný televízny film, Cena za dokumentárny a krátky hraný film, Cena za audiovizuálnu reklamu a videoklip a Cena za najlepší študentský film. Okrem Ceny za celoživotné dielo kameramana rozhoduje o víťazoch ostatných kategórií päťčlenná porota. Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené 20. novembra.

jar

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články