Prihlasovanie filmov na Slnko v sieti 2018

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) pripravuje udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti 2018. Na toto ocenenie môžu byť v súlade so štatútom ceny prihlásené hrané, dokumentárne a animované slovenské filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ak sa ich prvé platené verejné uvedenie (distribučná premiéra) v kinách na území Slovenska uskutočnilo v čase od 1. januára do 31. decembra 2017 a počas tohto obdobia sa konalo minimálne sedem platených verejných predstavení. Podmienka uvedenia audiovizuálnych diel v kinodistribúcii neplatí pre kategórie dokumentárny a animovaný film, záväzné však ostáva ich premiérové verejné uvedenie v hodnotenom období. Filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony prihlasujú producenti prostredníctvom online prihláškového formulára do 10. januára 2018. Na internetovej stránke www.slnkovsieti.sk je zverejnený štatút ceny a bližšie informácie pre producentov. O nomináciách a držiteľoch cien budú rozhodovať v dvojkolovom hlasovaní členovia SFTA. Slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti sa uskutoční 6. apríla 2018 v budove Starej tržnice v Bratislave a nadviaže naň bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu.

SFTA

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články