Seminár Evy Rosenbaumovej v Ríme

V decembri minulého roka sa v Ríme uskutočnil už 10. ročník Seminára Evy Rosenbaumovej, ktorý sa koná pravidelne v rámci výučby slavistickej sekcie Inštitútu európskych, amerických a interkultúrnych štúdií na Filozofickej fakulte Rímskej univerzity. Na jednej strane sa snaží študentom sprístupňovať naše kľúčové filmové diela a zároveň chce tieto projekcie rozširovať o debaty o kultúrno-politických súvislostiach ich vzniku. Na organizácii seminára, ktorý sa uskutočnil 12. 12. 2018, sa okrem SFÚ podieľali aj Filozofická fakulta UK v Bratislave a Filozofická fakulta UK v Prahe. 

Výročia spojené s rokom 2018 ponúkali mnohé témy: od vzniku Československa po jeho okupáciu. Garanti seminára Annalisa Cosentino, Kateřina Svatoňová a Peter Michalovič sa nakoniec rozhodli uviesť na seminári filmy zamerané na koniec 60. rokov, konkrétne na začiatok roka 1969, keď sa na protest proti okupácii upálil v Prahe český študent histórie Jan Palach. Za slovenskú stranu bol na seminári v aule filozofickej fakulty Odeon uvedený film Vlada Kubenka, Petra Mihálika a Dušana Trančíka Tryzna (1969). Na diskusii po filme sa zúčastnil aj posledný z menovaných tvorcov, ktorý sa pokúsil priblížiť atmosféru nakrúcania, snahu zachytiť prejav poslednej mobilizácie národa pred nástupom normalizácie. 

Udalosťou, ktorá bezprostredne nadväzovala na Seminár Evy Rosenbaumovej, bolo udelenie titulu doctor honoris causa poľskej režisérke Agnieszke Holland na Rímskej univerzite. V nadväznosti na to sa česká strana rozhodla zaradiť do programu seminára film Hořící keř (2013). Na diskusiu o Tryzne tak prirodzene nadviazala debata o jej filme, na ktorej sa zúčastnil aj scenárista a filmový historik Štěpán Hulík. Spolu s Holland sa podrobne venovali prípravám i nakrúcaniu filmu, osvetlili produkčnú históriu a spolu s Trančíkom (spolužiaci na FAMU) sa Holland dotkla aj iných príkladov voľby martýrskej smrti (Ryszard Siwiec v Poľsku), sebaobetovania ako formy protestu proti režimu. 

Martin Kaňuch

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: