SFÚ vyhral súd s Jurajom Jakubiskom

Na jar tohto roku sa skončil súdny spor medzi Jurajom Jakubiskom a Slovenským filmovým ústavom, ktorý trval trinásť rokov. Krajský súd v Bratislave dal svojím marcovým rozhodnutím za pravdu SFÚ a potvrdil jeho výkon autorských práv k Jakubiskovým filmom spred roku 1990. „Juraj Jakubisko podal 24. 2. 2005 na Okresný súd Bratislava 1 žalobu proti SFÚ s tým, aby súd určil, že SFÚ nemá práva výrobcu k filmom, resp. že nemá právo šíriť bez jeho súhlasu filmy, ktoré natočil do roku 1990. Na základe toho sa rozbehol súdny proces, v rámci ktorého SFÚ podal vzájomnú žalobu, ktorou žiadal súd, aby určil, že SFÚ vykonáva autorské práva k filmom režiséra a spoluautora Juraja Jakubiska, a aby rozhodol, že Jakubisko je povinný zdržať sa výkonu svojich autorských práv k týmto filmom,“ ozrejmuje právna zástupkyňa SFÚ Adriana Tomanová. Ako dodáva, počas súdneho konania prebehlo rozsiahle dokazovanie skutočností, medzi ktorými bolo aj postavenie režiséra ako zamestnanca Slovenskej filmovej tvorby (SFT) a jej právnych predchodcov v období rokov 1967 až 1990 a postavenie autorov námetov a scenárov – to všetko podľa vtedajšej legislatívy. „Súd sa podrobne zaoberal aj rozhodnutím Ministerstva kultúry SR z 11. 12. 1990 o zriadení SFÚ (vtedy pod názvom SFÚ – NKC) a Delimitačným protokolom zo dňa 2. 1. 1991 uzatvoreným medzi SFT ako odovzdávajúcou organizáciou a SFÚ – NKC, ktorého súčasťou bola aj Dohoda o prevode výkonu práv k všetkým vyrobeným filmom. Súdy zhodne potvrdili, že celý tento proces prebehol v súlade s vtedy platnou legislatívou a zabezpečil kontinuitu právnej subjektivity výrobcov filmov z rokov 1945 až 1990,“ uvádza Tomanová.

Rozsudkom priaznivým pre SFÚ sa skončilo aj 12-ročné súdne konanie o autorskoprávne nároky, prebiehajúce v Česku voči spoločnosti Bontonfilm, a. s., ktorá šírila na DVD a VHS nosičoch v ČR a SR Jakubiskove filmy Vtáčkovia, siroty a blázniSedím na konári a je mi dobre bez súhlasu SFÚ.

dan

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články