V Krpáčove bude filmologická konferencia

V dňoch 17. až 20. 10. sa v Krpáčove uskutoční 19. česko-slovenská filmologická konferencia, tentoraz na tému Obraz – slovo – zvuk. Ako ozrejmujú organizátori, hlavná téma sa dotýka „kľúčových fenoménov kinematografie, resp. tvorby filmovej výpovede – vzťahov filmového obrazu, slova/textu a zvuku/hudby. Cieľom je prieskum rôzne podmienených – historicky, teritoriálne, autorsky – spojení/kontrapunktov obrazu, obraznosti a písaného, hovoreného či zvukového/hudobného elementu filmového rozprávania.“ Konferenciu českých a slovenských filmových historikov a teoretikov organizuje Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.

dan

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: