Vyšiel Kino-Ikon 1/2017

Aktuálny Kino-Ikon určuje niekoľko tematických blokov. Prvý z nich sa venuje problematike filmových adaptácií. Súbor tvoria texty prednesené na Seminári Evy Rosenbaumovej na rímskej Univerzite Sapienza v decembri 2016. Jednotlivé štúdie sa venujú okrem iného aj konkrétnym dielam – Panne zázračnici alebo Prípadu Barnabáš Kos. Druhý blok sa zaoberá témou holokaust a film a reflektuje ju predovšetkým v dielach súčasnej svetovej kinematografie (Saulov syn, Raj), ale aj v rámci dejín vybranej filmovej kultúry (taliansky film). Podrobný, filozofujúci pohľad na tému ponúka úvodná štúdia Róberta Karula Ukázať neviditeľné. Posledný tematický blok inšpirovala diskusia k filmu Martina Kollara 5 October, ktorá sa uskutočnila v januári v Kine Lumière. Rubriku Studium tvorí obsiahla štúdia Josefa Fulku, venovaná filmu Alaina Robba-Grilleta Eden a potom… z hľadiska jeho hudobného založenia. Článok Serialismus revisited sa venuje koncepcii filmu ako hudobnej skladby, resp. Robbovej Grilletovej inšpirácii hudobnou seriálnou technikou, ako ju reprezentuje napr. schönbergovská dodekafónia. Súčasťou Kino-Ikonu je aj časopis poslucháčov audiovizuálnych štúdií VŠMU Frame.

zs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: