Začal sa 4. ročník Filmového kabinetu

Vzdelávací cyklus Filmový kabinet pokračuje štvrtým ročníkom, ktorý sa začal už v septembri. Prvýsemester má názov Od zrodu po Kristove roky a je zameraný na projekcie vybraných diel ranej kinematografie, ktoré budú spojené s odborným lektorským úvodom a výkladom filmu. Od októbra až do konca semestra je v Kine Lumière v Bratislave naplánovaných ešte deväť stretnutí, ktoré prinesú ďalšie tematické okruhy: v októbri to budú Priekopníci filmovej techniky a rozprávania (7. 10., projekcia súboru snímok z rokov 1895 až 1906) a David Wark Griffith (21. 10., projekcia filmu Intolerancia), neskôr sa dostanú na rad témy Filmová groteska, Nemecký expresionizmus, Filmové avantgardy, Francúzska avantgarda, Sovietska montážna škola, Sergej Michajlovič Ejzenštejn, Vrcholy nemého filmu. Okrem spomenutých snímok sa uvedú tituly Frigo na mašine (r. Buster Keaton, Clyde Bruckman, 1926), Kabinet doktora Caligariho (r. Robert Wiene, 1920), Berlín, symfónia veľkomesta(r. Walter Ruttmann, 1927), Neľudská (r. Marcel L’Herbier, 1924), Neobyčajné dobrodružstvá Mr. Westa v krajine boľševikov (r. Lev Kulešov, 1924), Ejzenštejn v Guanajuate (r. Peter Greenaway, 2015), Mexický materiál Sergeja Michajloviča Ejzenštejna (r. S. M. Ejzenštejn, 1931), Deň mŕtvych (r. S. M. Ejzenštejn, 1931 – 1934) a Utrpenie Panny Orleánskej (r. Carl Theodor Dreyer, 1928). Filmový kabinet organizuje Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov. Dramaturgmi a zároveň lektormi podujatia sú filmový teoretik Michal Michalovič a filozof a estetik Juraj Oniščenko.

jj

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články