Zákonné zmeny v podpore audiovizuálneho priemyslu

Poslanci Národnej rady SR schválili 10. 9. novelu zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorou sa zvýšia dotácie na filmové projekty realizované na Slovensku zo súčasných 20 % na 33 % oprávnených výdavkov rozpočtu filmového projektu. Zvýšené spätné dotácie by mali motivovať producentov k realizácii filmových projektov na Slovensku a výraznejšie podnietiť vstup súkromných investícií do sektora audiovizuálneho priemyslu. Novelizovaný zákon tak otvára aj možnosti na zvyšovanie zamestnanosti v audiovizuálnom priemysle a mal by mať pozitívny dopad i na štátny rozpočet. Zákon nadobudne účinnosť 1. 1. 2020.

dan

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: